પતિદેવ

ઓક્ટોબર 19, 2010

૧૯ વર્ષનો બાબો અને પતિદેવ????

હજામની નાતની સાટાપ્રથા વિશે તો વિગતે આ દાનવે લખ્યું હતું. પણ બાળલગ્નની પ્રથા હોય તેવું લાગે છે.

આ દાનવ અને ખાટી દ્રાક્ષ-બન્નેના બાપાએ ઘોડિયામાંથી ઉંચકીને ફેરા ફરાવી નાંખ્યા છે કે શું?

જો કે આવી હલકી નાતમાં આવા બધા કુરિવાજો  હોય જ એમાં કંઈ નવાઈ નહીં.

Advertisements

ખટારાછાપ

ઓક્ટોબર 19, 2010

આ “દાનવ” ખટારાછાપ શાયરીઓ કેમ ફટકારે છે તેનું રહસ્ય શું છે તે જાણો છો??

જુઓ આ ફોટો.

ખાટીદ્રાક્ષના નામના ખટારા જોઈ જોઈને ખટારાછાપ શાયરી લલકારે નહીં તો બીજું શું કરે ?

આખરે પોતે કઈ કેટેગરીનો છે એ તો સાબિત કરવું જ પડે ને.


યથા Blogger તથા Reader

ઓક્ટોબર 17, 2010

 

અંગ્રેજી કે બીજી કોઈ પણ ભાષા બોલવા લખવામાં આ “દાનવ”ને ફાંફા પડી જાય છે. તો આ જુઓ આ “દાનવ”ના વાચક પણ આ “દાનવ”થી કંઈ કમ નથી. આ ભાઈને અંગ્રેજી પણ આ “દાનવે” જ શીખવ્યું લાગે છે.

આને કહેવાય યથા બ્લોગર તથા રીડર.

 


અધૂરો ઘડો છલકાય ઘણો

ઓક્ટોબર 15, 2010

આ “દાનવ” પોતાને ડોબો, જૂઠ્ઠો, ચોરટો પૂરવાર કરવાનો એક પણ મોકો છોડતો નથી.

અધૂરો ઘડો છલકાય ઘણો એનો વધુ એક નમૂનો…

આ “દાનવ” પોતાને IT Expert ગણાવે છે પણ એને php, java કે ajax સ્ક્રીપ્ટ વચ્ચેનો ફરક ખબર નથી. (હાહાહાહાહાહા)

જે ફોટો ગેલેરી બહુ હોંશિયારી મારીને સાઈટ પર મૂકી છે તે અજાક્ષ વાપરીને નહીં પણ જાવા વાપરીને બનાવવામાં આવી છે અને જાવા સ્ક્રીપ્ટ http://slideshow.triptracker.net/ લખી છે. આ ચોર, કોપીમાસ્ટર “દાનવે” પોતાના નામે ચડાવી દીધી છે. કોડ લખનારનું નામ હટાવીને પોતાનું નામ અને લીંક આપીને નાલાયકી કરી છે.

પોતે ડોબો એટલે આખી દુનિયાને ડોબા સમજે છે કે શું ?????


Site Name

ઓક્ટોબર 11, 2010

પહેલા સાઈટનું નામ રાખ્યું “શબ્દોની ક્ષીતીજ” (જોડણી ખોટી)

પછી રાખ્યું “સળગતા શબ્દો:” (ઠંડા માણસના સળગતા શબ્દો ?)

હવે રાખ્યું “My Words”……( “બીન્દાસ બોલ”નો અનુવાદ….ક્યા અનુવાદ હૈ..વાહ…વાહ…)

અને બૈરાઓ દિવસમાં જેટલી વખત કપડાં બદલે એના કરતાં વધારે વખત આ “દાનવે” સાઈટની થીમ બદલી (આમ પણ આ દાનવની ગણતરી બૈરામાં જ થાય છે ને)

“ખાટી દ્રાક્ષ” જરા સંભાળજે આ “દાનવ”થી. આ નાલાયકને વારંવાર બધું બદલવાની આદત છે

દાણા નાંખતો હશે તને અને ઘરમાં લાવીને મૂકી દેશે કોઈ બીજી જ હજામડીને…


આ પ્રશ્નનો જવાન તમને આવડે છે?

ઓક્ટોબર 7, 2010

 

લશ્કરના જવાનની ખબર હતી પણ પ્રશ્નનો જવાન??????

 

આ માળું હાળું કંઈ સમજાયું નંઈ.


આવું કેમ?????

ઓક્ટોબર 3, 2010

આ માળું હાળું કંઈ સમજાયું નંઈ..

આ દાનવ પોતાને સ્વાધ્યાય પરિવાર સાથે સંકળાયેલો અને Krishnaનો દોસ્ત બતાવે છે. પણ આખી ઓફિસમાં આ બન્ને માટે એક ખૂણો પણ ના દેખાયો. જે ફોટોગ્રાફ્સ દેખાય છે તે તો કોઈ બીજાના જ છે.

બીજા કોઈની ઓફિસમાં જઈને મફતમાં ફોટો સેશન કર્યું લાગે છે.