આ પ્રશ્નનો જવાન તમને આવડે છે?

 

લશ્કરના જવાનની ખબર હતી પણ પ્રશ્નનો જવાન??????

 

આ માળું હાળું કંઈ સમજાયું નંઈ.

Advertisements

One Response to આ પ્રશ્નનો જવાન તમને આવડે છે?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: