આવું કેમ?????

આ માળું હાળું કંઈ સમજાયું નંઈ..

આ દાનવ પોતાને સ્વાધ્યાય પરિવાર સાથે સંકળાયેલો અને Krishnaનો દોસ્ત બતાવે છે. પણ આખી ઓફિસમાં આ બન્ને માટે એક ખૂણો પણ ના દેખાયો. જે ફોટોગ્રાફ્સ દેખાય છે તે તો કોઈ બીજાના જ છે.

બીજા કોઈની ઓફિસમાં જઈને મફતમાં ફોટો સેશન કર્યું લાગે છે.

Advertisements

One Response to આવું કેમ?????

  1. Kartik કહે છે:

    દાનવ, સ્વાધ્યાય પરિવાર અને કૃષ્ણ – ડેડલી કોમ્બો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: