આવું કેમ?

આ માળું હાળું કંઈ સમજાયું નંઈ.

એક બાજુ આ “દાનવ” ગર્લફેંડ જોઈએ છે એવા પાટિયા લઈને ફરે અને પાછો I hate love stories  પણ કહેતો જાય

બીજી બાજુ કન્યા કહે કે Engaged to Danav Parekh

તો ત્રીજી બાજુ બાપા બીજી છોડીને ઘરે બોલાવીને બતાવે….અને તે પણ ૧૯ વર્ષના બાબાને….

આવું કેમ ?????????????

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: